Adopteer een stand

Inleiding

Sinds 1999 organiseert de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname jaarlijks het Kinderboekenfestival (KBF). Het doel van het KBF is dat kinderen lezen als een plezierige activiteit gaan ervaren. Leesbevordering en vooral het stimuleren van plezier in lezen staat centraal binnen alle activiteiten van het KBF. Lezen is belangrijk voor de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast kan het kind door te lezen meer kennis verwerven en stimuleert het de creativiteit.

Kinderen aan het lezen

Kinderen aan het lezen

Adoptie stand

Er zijn verschillende manieren om het Kinderboekenfestival te ondersteunen: financieel, materieel, menskracht. U kunt er voor kiezen een (of meerdere) stand (s) te adopteren. Dat betekent dat u/uw bedrijf zorg draagt voor de reële kosten, zodat de activiteit in die stand kan plaatsvinden. Met de adoptie van een stand worden verschillende resultaten bereikt:

  • Een bijdrage leveren aan het Kinderboekenfestival en de doelen die daarmee worden behaald; leesbevordering en welzijn.
  • Verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven (corporate social responsibility) en betrokkenheid met de gemeenschap.
  • Marketing van het bedrijf/de organisatie.

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname zorgt voor de verdere invulling van de stand: bemensing, nodige materiaal voor de activiteit en minimale inrichting. U kunt er ook voor kiezen om zelf het beheer van de stand te doen of delen daarvan. Bijvoorbeeld extra aankleding van de stand, eigen medewerkers inzetten  enz. Dit alles in afstemming met de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, zodat we het doel en de kwaliteit van het Kinderboekenfestival kunnen behalen en verbeteren.

Kosten en voorwaarden

Om een stand te adopteren, geeft u/uw organisatie een  vastgesteld bedrag. Dit bedrag wordt elk jaar aan de hand van de kosten van een festival berekend. Voor zowel de festivals in de districten als in Paramaribo is het bedrag hetzelfde, omdat er in een district veel extra kosten komen bij kijken. Om te weten wat het vastgesteld bedrag is, kunt u contact maken met de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, die de uitvoering van het Kinderboekenfestival doet.

Promotie

Er zijn verschillende manieren om uw bedrijf te promoten. Om goed duidelijk te maken wie de adopteerder van de stand is, krijgt u de gelegenheid in die stand(s) een banner en ander promomateriaal te plaatsen. Ook in de binnenkant van de stand kan er versiering worden opgehangen. Het is ook mogelijk om promotiemateriaal uit te delen aan de kinderen bijvoorbeeld pennen, of een ander product. Er zullen duizenden kinderen het festival bezoeken en meedoen aan verschillende activiteiten gedurende de periode van het festival. In het middagprogramma van het festival zullen ook volwassenen aanwezig zijn, aangezien het festival toegankelijk is voor jong en oud. Daarnaast zal de stichting zorg dragen voor dagelijkse t.v. reportages, waarbij de mogelijkheid is dat uw activiteit/stand belicht wordt.

Delen

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.