Partners

In de uitvoering van onze projecten en programma’s richten wij ons ook op de wereldwijde ontwikkelingen; een bijdrage leveren aan een groter gemeenschappelijk doel zoals de Millennium Ontwikkelingsdoelen. MDG -8 streeft naar mondiale samenwerkingsverbanden, zodat landen elkaar kunnen helpen ontwikkelen.

Omdat in onze visie leesbevordering staat aan de basis van ontwikkeling, streven wij ook naar duurzame samenwerkingsverbanden en partnerschappen.

Het samenwerken — “Doing things together” — vraagt om een coöperatieve houding zoals Barnard (1945) die al beschreef: ‘de bereidheid om samen iets te realiseren.’ Die bereidheid krijgt vorm door het hebben van een gemeenschappelijk doel.

En dat gemeenschappelijke heeft enerzijds betrekking op iets gemeenschappelijks hebben en anderzijds op communicatie om het gemeenschappelijke te creëren. Samenwerken veronderstelt dat de betrokkenen van elkaar verwachten dat die gemeenschappelijkheid ook nagestreefd zal worden in de toekomst. Samenwerken impliceert dus ook een gemeenschappelijk vertrouwen in de ander met betrekking tot toekomstig gedrag en de consequentie dat men zelf ook te vertrouwen moet zijn met betrekking tot het samen werken.

“Doing things together” gemakkelijker gezegd dan gedaan. En toch streven wij naar goede samenwerkingsverbanden.

Onze partners anno 2013

  • Kamer van Koophandel en Fabrieken: Kinderboekenfestival
  • Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden: Kinderboekenfestival
  • Roeli’s Lighting en Decor: Kinderboekenfestival
  • Niamat verhuurbedrijf: Kinderboekenfestival
  • Openbare Nijverheidsschool: Kinderboekenfestival
  • De Ware Tijd: krant “Lees met plezier”
  • Cultureel Centrum Suriname-bibliotheek: voorleesactiviteiten
  • Stichting in de vakantie: musicals Kinderboekenfestivals
  • Schrijversvakschool: boekuitgifte (schrijfproces)
Delen

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.