Resultaten ‘Trots op ons bos’

Van februari tot en met juni 2019 waren 16 scholen in de gelegenheid actief deel te nemen aan het milieu-educatieprogramma van Stichting Kinderfestival gefinancierd door het Nimos / Redd+ programma. Het projectteam van Stichting Kinderboekenfestival heeft naar aanleiding van de filmserie ‘Trots op ons bos’ een tiental multiple choice vragen voorgehouden aan leerlingen van de deelnemende scholen. De bedoeling hiervan is geweest om na te gaan welke informatie uit de filmserie duidelijk is overgekomen bij de leerlingen en welke kennis over onze bossen de deelnemers momenteel hebben.

Natuurpark Peperpot

Natuurpark Peperpot

Deelnemende scholen met het aantal deelnemende leerlingen:

 1. Salemschool: 4
 2. Gerhardtschool: 4
 3. St. Antoniusschool: 4
 4. OS Totness: 3
 5. Tata Collinschool: 4
 6. OS 1 Flustraat: 10
 7. Nieuwe Christelijke school: 9
 8. Kangoeroeschool: 9
 9. OS Zinniastraat: 10
 10. Sewrajsinghschool: 7
 11. John Monkouschool: 10
 12. Eugenio Pacellischool: 9
 13. OS Zanderij: 9
 14. Kanaänschool: 7
 15. OS 1 Meerzorg: 8
 16. Mulo Meerzorg: 11

TOTAAL: 118

Multiple Choice vragen: Omcirkel de letter bij het juiste antwoord:

1. Wat is de bedoeling van de grote bomen in de Cultuurtuin?
a. om andere bomen op te vangen
b. om het land te beschermen tegen harde rukwinden
c. om een bos in de stad te kweken
d. om toeristen aan te trekken

2. Hoeveel bomen in de Cultuurtuin zijn uit andere landen geïmporteerd?
a. 100 bomen
b. 140 bomen
c. 400 bomen
d. 40 bomen

3. Welke is de belangrijkste funktie onze mangroves?
a. Mangroves beschermen de kuststrook
b. Mangroves halen bepaalde gevaarlijke stoffen uit het water
c. Mangroves trekken kustvogels aan
d. Mangroves leveren voedsel op

4. Wat doen de planten met CO₂ of koolzuurgas?
a. De planten breken CO₂ of koolzuurgas af
b. De planten vermeerderen CO₂ of koolzuurgas
c. De planten maken hun voedsel met CO2 of koolzuurgas
d. De planten vernietigen CO₂ of koolzuurgas

5. Waarom noemen wij de Cultuurtuin een botanische tuin?
a. Omdat de Cultuurtuin een bijzondere flora en fauna heeft
b. Omdat de Cultuurtuin veel grote bomen heeft
c. Omdat de Cultuurtuin een tuin is waar verschillende soorten bomen en planten bewust geplant zijn en groeien
d. Omdat de Cultuurtuin een tuin is om te sporten

6. Wat voor soort plantage was het Natuurpark Peperpot?
a. Een katoenplantage
b. Een citrusplantage
c. Een koffie- en cacaoplantage
d. Een suikerplantage

7. Welke funktie heeft een koffiemamaboom?
a. De koffiemamaboom beschermt de koffieplant tegen de zon
b. De koffiemamaboom geeft de koffievruchten water
c. De koffiemamaboom dient als een bed voor de koffieplant
d. De koffiemamaboom werkt als opslagplaats voor de koffie

8. Welke 2 kenmerken van een witzandsavanne zijn juist?
a. De witzandsavanne heeft een vruchtbare bodem en kleigrond
b. De witzandsavanne houdt water vast en oppervlaktewater
c. De witzandsavanne heeft een witte zandbodem en schoon bronwater
d. De witzandsavanne bestaat uit mangrove en uit savannebos

9. Welke 3 houtsoorten uit het savannebos kunnen worden verwerkt tot meubels en andere produkten?
a. Copiehout, Walabahout en Slangenhout
b. Cederhout, Zilverhout en Satijnhout
c. Koperhout, Bruinhart en Meubelhout
d. Wijnhout, Bolletrie en Purperhart

10. Wanneer praten wij over secundair bos?
a. Als er altijd veel water aan de oppervlakte blijft zitten
b. Als het bos weinig grote bomen heeft
c. Als de wortels van oude bomen diep in de grond zitten
d. Als het bos opnieuw groeit, nadat het oorspronkelijke bos verwijderd is

Correctiemodel:

1 = b; 2 = c; 3 = a; 4 = c; 5 = c; 6 = c; 7 = a; 8 = c; 9 = a; 10 = d.

Onderzoeksgegevens

Aan de hand van de antwoorden van de leerlingen zijn wij nagegaan
a. Hoeveel leerlingen vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 goed beantwoord hebben;
b. Hoeveel leerlingen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 goede antwoorden hadden;
c. Welke 3 vragen door de meeste deelnemers goed beantwoord zijn;
d. Welke 3 vragen door de meeste deelnemers fout beantwoord zijn.

De resultaten zijn als volgt:

a. Goed beantwoord

Vraag 1:  75 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (63,5 %)
Vraag 2:  41 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (34,7 %)
Vraag 3:  95 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (80,5%)
Vraag 4:  93 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (78,8%)
Vraag 5:  71 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (60,2%)
Vraag 6:  98 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (83%)
Vraag 7:  87 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (73,7%)
Vraag 8:  60 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (50,8%)
Vraag 9:  44 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (37,3%)
Vraag 10: 87 x goed beantwoord uit 118 deelnemers (73,2%)

b. Goede antwoorden

3 van 118 leerlingen hadden 2 goede antwoorden (2,5%)
5 van 118 leerlingen hadden 3 goede antwoorden (4,2%)
7 van 118 leerlingen hadden 4 goede antwoorden (5,9%)
29 van 118  leerlingen hadden 5 goede antwoorden (24,6%)
25 van 118 leerlingen hadden 6 goede antwoorden (21,2%)
12 van 118 leerlingen hadden 7 goede antwoorden (10,2%)
20 van 118 leerlingen hadden 8 goede antwoorden (16,9%)
5 van 118 leerlingen hadden 9 goede antwoorden (4,2%)
12 van 118 leerlingen hadden 10 goede antwoorden (10,2%)

c. De 3 best beantwoorde vragen zijn:

Vraag 6: 98 x goed beantwoord
(Natuurpark Peperpot is een koffie- en cacaoplantage.)
Vraag 3: 95 x goed beantwoord
(Beschermen van de kuststrook is de belangrijkste funktie van onze mangroves.)
Vraag 4: 93 x goed beantwoord
(Met CO₂ en koolzuurgas maken planten hun voedsel.)

d. De 3 slechtst beantwoorde vragen zijn:

Vraag 2: 77 x fout beantwoord
(400 bomen in de Cultuurtuin zijn uit andere landen geïmporteerd.)
Vraag 9: 74 x fout beantwoord
(Copiehout, Walabahout en Slangenhout zijn houtsoorten uit het Savannebos die tot meubels en andere producten verwerkt kunnen worden.)
Vraag 8: 58 x fout beantwoord
(2 kenmerken van een witzandsavanne zijn een witte zandbodem en schoon bronwater.)

Enkele conclusies

Wij zouden graag per district enkele zaken willen vaststellen, maar dat zou een vertekend beeld geven, omdat het aantal respondenten uit de verschillende districten niet evenredig is!

In Paramaribo deden van de 5 scholen 45 leerlingen mee, in Coronie deden van de 5 scholen 19 leerlingen mee. In Commewijne deden van de 2 scholen 19 leerlingen mee, in Para deden van de 2 scholen 16 kinderen mee en in Wanica deden van de 2 scholen 19 leerlingen mee! Wat een onevenredige verhoudingen! Het zou dus niet juist zijn om bijvoorbeeld te stellen dat de deelnemers uit Paramaribo beter gescoord hebben dan de deelnemers uit Commewijne!!! Het is ook merkwaardig dat van een school in Paramaribo alle 10 deelnemers alle 10 vragen goed beantwoord hebben!!!!

Parwabos

Parwabos

Wij konden ook geen vergelijking maken tussen de eerste en de tweede meting, omdat maar 6 scholen de formulieren van de tweede meting hebben ingeleverd en van die 6 scholen hebben slechts 3 scholen hetzelfde aantal formulieren ingediend, te weten de Sewrajsingschool 7, OS 1 Meerzorg 8, Mulo Meerzorg 11.

Enkele voorzichtige conclusies die uit de gegevens kunnen worden getrokken, zijn:

 • De leerlingen hebben met belangstelling de filmserie ‘Trots op ons bos’ gevolgd en door participatie in het beantwoorden van de vragen blijkt hun betrokkenheid bij het programma ‘Trots op ons bos’ en bij het wel en wee van onze bossen.
 • Kennis van de deelnemers over onze bossen blijkt over het algemeen middelmatig, getuige het feit dat het grootste deel (24,6%) van de deelnemers slechts 5 van de 10 vragen goed beantwoord heeft en 21,2% had 6 vragen goed.
 • Wij komen verder tot de conclusie dat de deelnemers door de filmserie ‘Trots op ons bos’ voldoende kennis hebben opgedaan over Natuurpark Peperpot in Commewijne en over het Mangrovebos in Coronie.
 • De informatie over de Botanische tuin in Paramaribo en over het Savannebos te Zanderij is in de filmserie ‘Trots op ons bos’ helaas niet duidelijk genoeg overgekomen bij de deelnemers!

Slot

Stichting Kinderboekenfestival heeft inmiddels met ondersteuning van het Redd+ programma de filmserie ‘Trots op ons bos’ als subproject mogen voorzien van Gebarentaal en ook van een Engelse vertaling. Hierdoor kunnen meerdere doelgroepen, waaronder mensen met een auditieve beperking, leerlingen van de Kennedyschool, alsook niet Nederlandstalige kinderen en hun opvoeders binnen en buiten Suriname profiteren van onze educatieve filmserie ‘Trots op ons bos!’

Wij hopen in de toekomst meerdere van zulke educatieve programma’s voor kinderen te produceren om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame vorm van educatie en vorming in Suriname.

Paramaribo, oktober 2019

Delen

Reakties

Er zijn nog geen reakties. We horen graag van je. Laat ons weten wat je denkt over “Resultaten ‘Trots op ons bos’”!

Laat een reactie achter

Je email adres zal niet gepubliceerd worden.

Je kunt gebruik maken van de volgende HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.