Wat is KBF?

Kinderen aan het lezenLezen is voor kinderen niet alleen essentieel voor het kunnen volgen van de (overige) schoolvakken, maar stimuleert ook de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Een goede taalontwikkeling stelt het kind in staat zich beter te kunnen uiten, anderen beter te begrijpen, en zich ‘terug te vinden’ in een verhaal. Het kind ontdekt en beleeft dat ervaringen en gevoelens op heel veel manieren kunnen worden uitgedrukt en dat taal een bepaalde sfeer kan oproepen. Daarnaast wordt door het regelmatig (voor-) lezen, het voorstellingsvermogen en de kennis van de wereld verrijkt. Bij een onderzoek naar de leesvaardigheid van kinderen zijn de beste resultaten behaald in landen waarbij de scholen boeken en plezier in lezen belangrijk vinden. Op deze scholen is stillezen in de klas een normaal verschijnsel en zijn de schoolbibliotheek en de klassenbibliotheken goed gevuld. Leesplezier komt hier goed tot z’n recht, omdat lezen niet primair gezien wordt als een technische vaardigheid, maar vooral als een sociale en affectieve activiteit.

Bij leesbevordering gaat het voornamelijk om het streven naar leesplezier; kinderen zoveel mogelijk positieve leeservaringen aanbieden, zodat ze plezier ervaren bij het lezen en daardoor gemotiveerd worden om meer te willen lezen. Niet alleen de taal- en leesontwikkeling wordt daardoor gestimuleerd, maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling kunnen op positieve wijze worden beïnvloed door leesbevorderingsactiviteiten. In het leesbevorderingsprogramma staan vier aspecten rondom het boek centraal: voorlezen, zelf lezen, van lezen naar doen, praten over lezen/ het gelezene.

Jongetje met boekenHet doel van het Kinderboekenfestival

Kinderen in Suriname ervaren lezen als een plezierige activiteit.

In het woord ‘Kinderboekenfestival’ zijn drie kernaspecten opgenomen; een festival (feestelijke activiteit) waarbij het kind en boeken centraal staan. Tijdens het project zal ons projectdoel steeds gericht zijn op het beïnvloeden van het leesgedrag van kinderen. Kinderen zullen op een plezierige wijze gestimuleerd worden om kennis tot zich te nemen en er creatief mee bezig zijn.

Het Kinderboekenfestival is toegankelijk voor elk kind en elke volwassene.

Om het festival zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen wordt het ochtendprogramma bestemd voor het bereiken van de basisschoolleerlingen. Het middagprogramma is toegankelijk voor de totale gemeenschap.

De doelgroepen van het meerjarenprogramma KBF 2011 – 2013 zijn in de eerste plaats de kinderen die gestimuleerd zullen worden tot een intensiever leesgedrag en het ervaren van leesplezier. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd om opvoeders te stimuleren en hen informatie aan te bieden.

Delen

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.