De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname heeft in haar beleid voor de komende jaren permanente educatie en vorming van kinderen opgenomen. Het Meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2014 – 2016 met als thema ‘groeien’ heeft het beleid van de stichting beïnvloed, hetgeen geleid heeft tot het ombuigen van de strategie van ‘wisselende’ naar permanente […]