Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname viert derde lustrum

Van Kinderboekenfestival tot Kinder-Educatiecentrum

Kinderboekenfestival 2016 Paramaribo

Vandaag, woensdag 13 december 2017, bestaat de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname precies 15 jaar. Op initiatief van de toenmalige directie van Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname, die vanaf november 1999 naast andere projekten ter verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs jaarlijks ook een kinderboekenfestival organiseerde, werd besloten tot de oprichting van deze stichting. Het bleek namelijk dat veel meer scholen het kinderboekenfestival wilden bezoeken, dan alleen de scholen die participeerden in de leesbevorderingsprojekten ‘Lezen betekent meer weten!’ en ‘Ey ta lesi, i ta sabi!’ van Stichting Projekten. Nadat gedurende vier kinderboekenfestivals de behoefte aan educatieve activiteiten, die leesbevordering en leesplezier combineren, groot genoeg was gebleken, was het duidelijk dat er een nationale stichting moest worden opgericht om dit evenement voor alle kinderen in geheel Suriname te organiseren.

Kinderboekenfestival 2016 Paramaribo

Het specifieke doel van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname was omschreven als het bevorderen van goed leesgedrag van jongeren door literatuur in diverse vormen uit te dragen naar jongeren en voor hen toegankelijk te maken door middel van het jaarlijks organiseren van één of meer kinderboekenfestivals. De meerjarenthema’s die de afgelopen jaren op de kinderboekenfestivals hebben doorgeklonken zijn MILIEU van 2005 tot 2007, COMMUNICATIE van 2008 tot 2010, WELZIJN van 2011 tot 2013 en GROEIEN van 2014 tot 2016.

KBF Educatiecentrum

Het jaar 2017 is voor de stichting KBF een stil jaar zonder kinderboekenfestival geweest om de overgang van een jaarlijkse Kinderboekenfestival naar een permanent Kinderecducatiecentrum goed voor te bereiden. Aan de Cultuurtuinlaan worden momnteel in samenwerking met enkele partners, waaronder Ingenieursbureau SUNECON, Bosbouwkundige Claus Martin Eckelmann en een team van deskundigen van het ministerie van LVV voorbereidingen getroffen om in 2018 het Centrum in gebruik te nemen.

Educatie en vorming zijn onontbeerlijk voor de opvoeding van kinderen. Stichting Kinderboekenfestival wil hierop inspelen door kinderen, opvoeders, scholen en organisaties een ‘natuurrijk educatiecentrum’ aan te bieden, waar over diverse onderwerpen zoals hernieuwbare energie, milieubescherming, klimaatverandering, gezonde leefstijl, op een unieke manier gelezen, gekeken, geluisterd en geleerd kan worden!

Bespreking op het Ministerie van LVV met de heer Kalpoe en de Bosbouwkundige

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname heeft in de achterliggende 15 jaren vele vrienden, fans, vrijwilligers, ondersteuners, stagiaires, donateurs, partners, standhouders, medewerkers, stille werkers gehad aan wie de stichting veel dank verschuldigd is. Ook de vele trouwe bezoekers van het boekenfestival, de scholen, de leerkrachten, de deelnemende leerlingen aan wedstrijden en hun ouders, de kinderboekenschrijvers, de boekverkopers, de activiteitenbegeleiders, de workshopverzorgers is de stichting erkentelijk voor de jarenlange band.

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname rekent ook in het nieuwe jaar en in het nieuwe permanent Kindereducatiecentrum op de ondersteuning van allen die educatie en vorming van onze jeugd een warm hart toedragen!

Namens het KBF bestuur,

Agnes Ritfeld, secretaris

Delen

Reakties

Eén reaktie op “Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname viert derde lustrum”

  1. els jap a joe kroonenberg 13/12/2017 om 2:29 pm

    Mag ik ook mee doen???

Laat een reactie achter

Je email adres zal niet gepubliceerd worden.

Je kunt gebruik maken van de volgende HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.