Participatie Naömi Moor in voorbereiding Wereldgebedsdag 2018 in Duitsland

“Geheel Gods schepping is zeer goed”

Elk jaar op de eerste vrijdag in maart wordt de Wereldgebedsdag gevierd. Jaarlijks is deze dag gebaseerd op een ander thema vanuit de Bijbel, en elk jaar komt de liturgie van een ander land, dat dan ook centraal staat. In het jaar 2018 zal Suriname het themaland van de Wereldgebedsdag zijn rondom het thema ‘Geheel Gods schepping is zeer goed’, gebaseerd op Genesis 1:31.

Vrouwen en mannen in meer dan 180 landen doen mee aan de voorbereidingen van deze Wereldgebedsdag. Het gebed gaat de wereld rond. Daardoor krijgt deze dag een internationale en oecumenische dimensie. Het brengt mensen uit vele landen samen.

Een medewerker van de voorbereidingsgroep van de Wereldgebedsdag in Duitsland had als droom om in de voorbereidingsperiode een jeugdige uit Suriname uit te nodigen om Duitse kerkbezoekers vanuit het hart over het themaland te informeren. Ze vond het doeltreffender en origineel om een Surinaamse jeugdige te betrekken bij presentaties over de multiculturele Surinaamse samenleving, het godsdienstig leven in Suriname, de rol van de Evangelische Broedergemeente Suriname bij opvoeding en onderwijs en de betekenis van de kerk voor het sociaal maatschappelijk welzijn in Suriname.

Naömi Moor

In juli werd Naömi Moor door Stichting Kinderboekenfestival voorgedragen. Ze kwam glansrijk door de selectie en vertrekt op zaterdag 16 december 2017 naar Duitsland om daar gedurende 10 maanden als vrijwilliger actief te zijn. De procedure om een verblijfsvergunning te verkrijgen, was niet eenvoudig, maar uiteindelijk is het nu zover dat Naömi haar machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) van de Duitse Ambassade op Trinidad in handen heeft.

Enkele hobby’s van Naömi zijn lezen, voorlezen, storytelling, dichten, declamatie, presenteren, studeren, vrijwilligerswerk doen. Verschillende keren nam Naömi Moor met succes deel aan diverse kampioenschappen van het Kinderboekenfestival. Na haar lagere schoolperiode heeft ze zich op het Kinderboekenfestival 10 jaar lang verdienstelijk gemaakt als Boekie Woekie-mascotte, als presentator van KBF activiteiten, als Aflatounmascotte, als presentator van een radioprogramma ‘Lezen betekent meer weten’ en als Master of Ceremonies. Nu mag ze als product van KBF internationaal optreden!

Naömi Moor werd geboren op 28 december 1990. Ze is gedoopt en staat ingeschreven in de Immanuelkerk van de EBGS op Zorg en Hoop. Vanaf jonge leeftijd ging ze in deze gemeente naar de zondagsschool en zat ze op de jeugdclub. Naömi bezocht achtereenvolgens de Martin Pletschool van de EBGS, de Froweinschool van de EBGS en het Instituut voor Middelbaar en Economisch Administratief Onderwijs (IMEAO). Vervolgens studeerde ze in 2013 na het behalen van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit gedurende anderhalf jaar Rechten. Deze studie verruilde ze in 2015 voor een Bachelorsopleiding aan het Instituut voor Leraren (IOL).In lijn met internationale en oecumenische ideeën van de Wereldgebedsdag is Naömi’s reis en verblijf in Duitsland een winstpunt voor meerdere partijen: voor de vrouwen in Duitsland, die meedoen aan de Wereldgebedsdag, voor alle anderen die Naömi zullen ontmoeten, voor Naömi zelf, voor de EBGS, die een rijk ervaren jeugdwerker terugkrijgt en natuurlijk ook voor ons land Suriname.

Wij wensen haar de zegen van de Here toe en bidden dat haar missie in Duitsland succesvol mag verlopen!

Paramaribo, december 2017

Agnes Ritfeld

Delen

Reakties

Eén reaktie op “Participatie Naömi Moor in voorbereiding Wereldgebedsdag 2018 in Duitsland”

  1. els jap a joe kroonenberg 13/12/2017 om 2:34 pm

    Succes!!!

Laat een reactie achter

Je email adres zal niet gepubliceerd worden.

Je kunt gebruik maken van de volgende HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Abonneren

Geef je email adres op om je te abonneren op nieuwe updates op onze website.


Copyright © 2021 de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF). Alle rechten voorbehouden.